Sala

Om föreningen

Gå till vår nya hemsida!

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör.
Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Om du undrar över något, kontakta gärna ordförande Kjell Eriksson, tel 072-164 76 44.
Här kan du läsa mer om styrelsen.

Välkommen med nordiska förtecken!